Design Thinking Workshops:

 

Business Anthropology,

Sensemaking & Co-creation

Metodolojimiz

PHENOMENOLOGICAL THINKING

Workshop’larda ele alınacak problem ve fırsatları (challenge statement) tanımlarken yalnızca iş gereksinimlerini değil, fenomenolojik insan deneyimi olgularını da dikkate alırız. Bu sayede iş problemleri ve fırsatlarını daha derin bir perspektiften ortaya koyabiliyoruz.

BUSINESS & ORGANIZATIONAL ANTHROPOLOGY

Müşteri ve çalışanların ifade ettiklerinin ötesinde ne yaptıkları, ne düşündükleri ve her şeyden öte ne hissettiklerini belirleyebilmek için antropolojik sorgu, gözlem ve bağlam analizi yöntemlerinden faydalanıyoruz.

SENSEMAKING

En yenilikçi fikirler en derin içgörülerden çıkar. Sensemaking yöntemlerini kullanarak duyusal ve sezgisel sensörlerimizi açıp, araştırma sonuçlarındaki paternleri yakalayıp, önyargılarımızdan bağımsız bir şekilde anlamlandırıp, yenilikçi fikirlere dönüşebilecek seviyede içgörülere dönüştürüyoruz.

CO-CREATION

Biliyoruz ki kolektif bilinçten daha güçlü bir fikir kaynağı yoktur. Organizasyonların farklı birimlerinden multi-disipliner ekipleri, farklı persona gruplarından müşterileri, mevcut ve potansiyel iş ortaklarını yaratıcı fikir geliştirme aşamasında nörobilim ve sanatsal pratiklerden faydalanarak en yaratıcı fikirleri geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Virtual Design Thinking Workshops

Agile Sensemaking & Co-creation Workshop

EX Design Thinking Workshop: Çalışan İle Deneyim Yolculuğunda “Bağ Kurmak”

Design Thinking Workshop: Bankacılık ve Sigortacılık Sektörlerinde Şubeden Dijitale Dönüşümde Müşterilerle Bağı Korumak

Pharma/Healtcare/
Patient Care: Sağlık Sektörünü “Hasta Odaklı” Dönüştürmek

Retail Design Thinking Workshop: Perakende’de Dijital Dönüşüm ile Mevcut Kanalların Değişen Rolleri

Design Thinking Workshop: Yolculuğun “Ulaşım”dan “Deneyim”e Dönüşümü

Design Thinking Workshop: Enerji Sektöründe “Yeni Bağlamlar” ile “Yeni Deneyimler”

Fikir alışverişi yapmak ister misin?