Sensemaking & Co-Creation Hizmetleri

En yenilikçi fikirler en derin içgörülerden çıkar. Sensemaking yöntemlerini kullanarak duyusal ve sezgisel sensörlerimizi açıp, araştırma sonuçlarındaki paternleri yakalayıp, önyargılarımızdan bağımsız bir şekilde anlamlandırıp, yenilikçi fikirlere dönüşebilecek seviyede içgörülere dönüştürüyoruz.

Biliyoruz ki kolektif bilinçten daha güçlü bir fikir kaynağı yoktur. Organizasyonların farklı birimlerinden multi-disipliner ekipleri, farklı persona gruplarından müşterileri, mevcut ve potansiyel iş ortaklarını yaratıcı fikir geliştirme aşamasında nörobilim ve sanatsal pratiklerden faydalanarak içgörüler doğrultusunda en yaratıcı fikirleri geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Sensemaking aşamasında Design Thinking metolodojisinin ilk iki adımı olan İş İhtiyacını Anlama ve Keşfetme adımlarını izliyoruz. Co-Creation aşamasında ise, Design Thinking metolodojisinin son üç adımı olan Fikir Geliştirme, Prototipleme ve Değerlendirme adımlarını uyguluyoruz.

1

İş İhtiyacını / Fırsatını Anla (Understand):

Problem veya fırsat alanının tanımlanması ve hedef kitlenin belirlenmesi
2

Keşfet (Discover):

Pattern Recognition teknikleri ile bulgular arasındaki benzerliklerin ve bağlantıların kurulması; bulguların değerlendirilmesi, anlamlandırılması ve içgörülere (insights) dönüştürülmesi. Bu aşamada; Empati Haritası (Empathy Map), Zihin Haritası (Mind Map), Moments of Truths gibi araçlar kullanılır
3

Fikir Geliştir (Ideate):

İçgörüler üzerinden ilham alınarak yaratıcı çözüm fikirler geliştirilmesi. Bu aşamada; Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Creative Thinking), Çözüm Önerilerinin Oluşturulması, Eleştirel Düşünme Teknikleri (Critical Thinking), Önceliklendirme Matrisleri gibi araçlar kullanılır
4

Prototiple (Prototype):

Seçilen çözüm fikirleri üzerinden kavramsal tasarım yapılması. Bu aşamada; Storyboarding, Role Playing, Lego Prototype gibi teknikler kullanılır
5

Değerlendir (Evaluate):

Prototip üzerinden yeni çözüm konsepti değerlendirilmesi

Fikir alışverişi yapmak ister misin?