ex-design-thinking-eğitimi

Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı ve Çalışan Yolculuğu Haritası Eğitimi

#EX Temelleri
#Çalışan Yolculuğu Haritası
#EX ve CX Bağlantısı
#Harvard Case Study

Devamı

Format

Explori 3rd Place Virtual Design Thinking Platform’u
üzerinde remote olarak gerçekleştirilecektir.

Tarih

10 Eylül 2021

Süre

1 Gün

10:00 – 17:00 arası

Ücret

500 USD + KDV

Sınırlı bir süre için kur sabitleme
1 USD = 5 TRY

Kimler Katılmalı?

Dönüşüm Liderleri
Değişim Yönetimi Ekipleri
Birim Yöneticileri
Takım Liderleri
Yöneticiler
İK Ekipleri

Eğitimden Başlıklar

- "Best Place to Work" olma stratejinize uygun olarak Çalışan Deneyimi’ni (Employee Experience) yaratıcı bir şekilde yeniden tasarlama
- Hedeflenen müşteri (CX) deneyimi yaratabilmek için gerekli Çalışan Deneyimi (EX) tasarımı kapsamında içgörü bazlı çalışan deneyim haritaları oluşturma (Employee Journey Mapping)
- Şirketin ihtiyacı olan yeteneklere sahip çalışanları (Talent) çekme (Attract), şirket vizyonuna entegre etme (Engage), yetkinliklerini şirket hedeflerine uygun şekilde kullanmalarını sağlama (Transact) ve şirkete bağlılıklarını arttırma (Retain) için inovatif çözümler geliştirme
- Müşteri ve çalışan memnuniyetini sürdürülebilir kılmak için dünyadaki en başarılı şirketlerde uygulanmakta olan "Open Organization" yaklaşımını öğrenme
- Katılımcıların “Flow” seviyesine geçmelerini sağlayacak çalışan deneyimi çözüm konseptlerinin vaka çalışması üzerinden oluşturulmasını hedefleme

Eğitim İçeriği

Eğitimde ele alacağımız konuların bazıları;
1

Temeller ve Terminoloji

Tasarım Odaklı Çalışan Deneyimi Metodolojisi nedir?
2

EX & CX

Çalışan Deneyimi ve Müşteri Deneyimi ilişkisi nasıl kurulur?
3

Agile ve İnovasyon

Agile ve İnovatif bir şirket kültürü için gerekli EX yaklaşımları.
4

Best Practice'ler

Dünyadan ilham verici fikir ve uygulama örnekleri.
5

Design Thinking İle Çalışan Deneyimi Tasarımı

Bir EX Tasarım metodolojisi olarak DT.
6

İhtiyacı / Fırsatı Anla (Understand)

Problem ve Objektif tanımlama, Persona belirleme, Haritalama
7

Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM)

Haritalama ve Analiz.
8

Fikir Geliştir (Ideate)

Yaratıcı Düşünme teknikleri (Creative Thinking), Çözüm Önerilerini Oluşturma ve Önceliklendirme
9

Prototipleme & Test

Storyboarding, Role Playing.
10

Tasarım (Design)

Hedef Çalışan Yolculuğu Haritası (ToBe Employee Journey Map)

Harvard Case Study

Eğitim süresince, Harvard Case Study'si takip edilir.
EX ve EJM Eğitimi

Koltuğunuzu şimdi ayırtın!

Bir tablo, bir deneyimin resmi değildir;
deneyimin kendisidir.

Mark RothkoSanatçı
ex-design-thinking-eğitimi

Fikir alışverişi yapmak ister misin?