Design Sprint Hizmeti

“The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do.” – Sarah Ban Breathnach

Design Thinking Workshop’larında ortaya çıkan çözüm konseptini oluşturan parçaları uluslararası Design Sprint yaklaşımı ve teknikleri ile ele alıp, uçtan uca ve tüm katmanları ile uygulanabilir yol haritaları çıkarıyoruz. Servis ekosistemini oluşturan tüm paydaşların katılımıyla, üzerinden kurum kaynaklarını en optimal şekilde kullanan ve hedef kitleye en iyi deneyimi sunan servislere dönüştürüyoruz.

1

İhtiyacı/Fırsatı Anla (Understand)

Design Thinking çalışmaları sonrası ortaya çıkan kavramsal tasarım üzerinden odaklanacak önemli bir alan seçilir. Bu aşamada Zihin Haritası (Mind Map) ve Persona teknikleri uygulanır.
2

Fikir Geliştir (Ideate)

Odaklanacak alan üzerine Deneyim Haritası (Experience Map) ve Empati Haritası (Empathy Map) teknikleri kullanılarak eskiz fikir çalışmaları yapılır.
3

Karar Ver (Decide)

Fikirler Blueprint Haritası üzerinden test edilebilir bir hipoteze dönüştürülür.
4

Prototiple (Prototype)

Seçilen çözüm fikirleri üzerinden Wireframing tekniği ile prototipleme yapılır.
5

Test Et (Test)

Prototip üzerinden çözüm fikirleri Davranışsal Test (Behavior Test) teknikleri ile hedef kitle üzerinde test edilir.

Fikir alışverişi yapmak ister misin?