Business & Organizational Anthropology Hizmetleri

Çalışmalarda ele alınacak problem ve fırsatları (challenge statement) tanımlarken yalnızca iş gereksinimlerini değil, fenomenolojik insan deneyimi olgularını da dikkate alırız. Bu sayede iş problemleri ve fırsatlarını daha derin bir perspektiften ortaya koyabiliyoruz.

Müşteri ve çalışanların ifade ettiklerinin ötesinde ne yaptıkları, ne düşündükleri ve her şeyden öte ne hissettiklerini belirleyebilmek için antropolojik sorgu, gözlem ve bağlam analizi yöntemlerinden faydalanıyoruz.

“Business & Organizational Anthropology” sürecinde aşağıdaki adımları izliyoruz:

1

Strateji ve Proto Persona Belirlenmesi:

Proje hedeflerinin ve objektiflerinin ve hedef kullanıcılarının tanımlanması çalışması
2

Data Sunumu & Analizi:

Gerçekleştirilmiş geçmiş çalışmalardan elde edilen verilerin (kalitatif-kantitatif saha araştırmaları, web analitikleri vb.) incelenip analiz edilmesi
3

Proto Persona Kartlarının Oluşturulması:

Gerçekleştirilecek gözlem aşamalarında faydalanılmak üzere proto-persona kartlarının uygulanabilir, detaylandırılabilir şablonlar olarak tanımlanıp tasarlanması
4

Araştırma Hazırlığı:

Araştırma objektiflerinin belirlenmesi, kantitatif veriler sonucunda soru setlerinin oluşturulması ve senaryoların belirlenmesi. Tanımlanan proto-persona’lara uygun kişilerin recruitment’ına başlanması; görüşmelerin organize edilmesi, araştırmada kullanılacak birincil ve destekleyici tekniklerin belirlenip; bu tekniklerin proje gerekliliklerine özelleştirilmesi
5

Gözlem Çalışması:

Gözlem çalışmasının amacı; belirlenen hizmet için tanımlanan kapsam doğrultusunda gerçek profillerin (Proto Personalar) değer ve davranış önceliklerine sahip katılımcılar tarafından uluslararası metodoloji, teknik ve araçlarla gerçekleştirilerek; müşteri veya çalışan yönelimlerinin, önceliklerinin, müşteri veya çalışan deneyimi iyileştirme fırsatlarının tespit edilip; uçtan uca süreci ve tanımlı etkileşimlerde mevcut ilişkileri haritalandırılabilir kılmaktır

Fikir alışverişi yapmak ister misin?