Skip to main content

İnsanı merkezine alarak, marka değerini yükselten, yenilikçi, yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan kurumlar, kurum kültürünün bir parçası haline gelmekte olan inovasyonu iş süreçlerine dahil ediyor. Kurumlar, inovatif çözümlerle verimliliğini artırırken sürdürülebilirliklerini destekleyecek adımlar atabilmek adına inovatif yaklaşımları stratejilerinin merkezine alıyorlar.

Tüm bu inovasyon merkezli yapıda Design Thinking ise;

  • Her seviyeden paydaş ile empati yapma,
  • İnsan odaklı olma,
  • Çeşitliliği ve disiplinler arası çalışmayı destekleme,
  • Bütünsel ve sistematik düşünme,
  • Silo tabanlı yapıdan uzaklaşarak takım çalışmasını rutinin bir parçası haline getirme,
  • Pozitif bir ortam oluşturma,
  • Yeni ve yaratıcı fikirler geliştirme,
  • İteratif bir şekilde farklı çözümler üzerinde çalışarak en iyi sonuca ulaşma,
  • Olaylara ve durumlara eleştirel yaklaşma,
  • Farklı teknikleri uygulayarak sonuca en hızlı ve etkili yoldan ulaşma gibi özellikleri sayesinde en etkili araçlardan birisi haline geliyor.Bu özellikler, Design Thinking metodolojisini kendi problemlerini çözme, yeni fırsatları yakalama hedefiyle kullanan şirketlerin kültürüne de işlenmiş oluyor ve yapılan uygulamalar sayesinde çalışanlar, şirketlerindeki kültür değişimini daha rahat bir şekilde benimsiyor. Design Thinking ile kazanılan bu yeni kültür, şirketin tüm diğer işleyişlerine de yansıyor.