Skip to main content
  • Design Thinking, sadece inovatif ürünler geliştirmek için değil, yaratıcı servissüreç ve mekan fikirleri geliştirmek için de kullanılan metodolojik bir yaklaşımdır.
  • İnsan odaklı bir metodoloji olması nedeniyle Design Thinking Workshop’larında hedef kitleyi (persona) temsil eden gerçek kullanıcıların da yer alması önemlidir.
  • Yaratıcı çözüm fikirlerinin geliştirilebilmesi için öncelikle, affinity diagramempathy mapping ve journey mapping gibi tekniklerle, içgörülerin (insights) ortaya çıkarılması gerekir.
  • Design Thinking Workshop’larda yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması kadar, önceliklendirilen fikirlerin prototiplenerek değerlendirilmesi de önemlidir.
  • Yaratıcı çözüm fikirlerinin ortaya çıkabilmesi için, Design Thinking ekibindeki yaratıcılık, farklı düşünme, patern yakalama ve görsel düşünme gibi sağ beyin yetkinliklerinin Workshop esnasında tetiklenmesi gerekir.
  • Design Thinking metodolojisi sadece inovasyon ekiplerince değil; pazarlama, teknoloji, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve strateji gibi tüm departmanlarca yaratıcı çözüm fikirleri geliştirmek için kullanılabilir.
  • Design Thinking, Lean Startup ve Agile gibi metodolojilere alternatif değil, birlikte uygulanabilen tamamlayıcı bir metodolojidir.