250 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Design Thinking Workshop ile Roche’un Healthcare INNOVATION NOW etkinliğinin bir parçası olduk.

 

Koç Holding grup şirketleri IK ekipleri ile Çalışan Deneyimi (EX) üzerine Design Thinking Workshop gerçekleştirdik

 

Roche Diagnostics tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen yıl sonu etkinliklerine Sensemaking temalı keynote konuşması ve Design Thinking Workshop ile konuk olduk.

 

Softtech 2020 Teknoloji Raporu‘nda Design Thinking metodolojisini uygulayarak, sanat ve felsefeden ilham alarak ‘Yeni’yi nasıl geliştirebileceğimizi anlattık.

 

Agile Turkey Summit’te Design Thinking ve Agile ekiplerinin sanat ve felsefe yoluyla “yeni”yi nasıl birlikte keşfedeceklerini konuştuk.

 

Kanada’nın Montreal şehrindeki Touch Designer Summit’te Design Thinking Workshop gerçekleştirdik.

 

Koç Holding’in İyi Uygulamalar Günü’nde Design Thinking ve felsefe kesişiminde Çalışan Deneyimi Tasarımı konulu sunumumuzla yer aldık.

 

Londra’da gerçekleştirdiğimiz Design Thinking Workshop’ta farklı disiplinlerden katılımcılarla içgörü bazlı yaratıcı çözüm fikirleri geliştirdik.

1
1
Metodolojilerimiz

Design Thinking metodolojisi ve Business Anthropology, Sensemaking, Co-Creation yöntemleri ile;

Müşteri ve çalışanlarınızın "ne hissettiklerine" yönelik en derin içgörüleri keşfetmenize ve bu sayede Müşteri ve Çalışan Deneyimi Tasarımı, Stratejik Tasarım, Dijitalleşme ve Agile Dönüşüm projelerinde en etkileyici sonuçlara ulaşmanıza katalizör oluyoruz.

BUSINESS ANTHROPOLOGY

Müşteri ve çalışanların ifade ettiklerinin ötesinde ne yaptıkları, ne düşündükleri ve her şeyden öte ne hissettiklerini belirleyebilmek için antropolojik sorgu, gözlem ve bağlam analizi yöntemlerinden faydalanıyoruz.

SENSEMAKING

En yenilikçi fikirler en derin içgörülerden çıkar. Sensemaking yöntemlerini kullanarak duyusal ve sezgisel sensörlerimizi açıp, araştırma sonuçlarındaki paternleri yakalayıp, önyargılarımızdan bağımsız bir şekilde anlamlandırıp, yenilikçi fikirlere dönüşebilecek seviyede içgörülere dönüştürüyoruz.

CO-CREATION

Biliyoruz ki kolektif bilinçten daha güçlü bir fikir kaynağı yoktur. Organizasyonların farklı birimlerinden multi-disipliner ekipleri , farklı persona gruplarından müşterileri, mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızı yaratıcı fikir geliştirme aşamasında nörobilim ve sanatsal pratiklerden faydalanarak en yaratıcı fikirleri geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Prototype & Evaluate

Çözüm hipotezlerimizi gerçekler ve test ederek değerlendiririz.

3rd Place

Virtual Design Thinking & Sensemaking Platform

Enjoy your digital being @ 3rd Place!
Here you can find some useful and inspirational content to become a better
Design Thinker and connect with other members from all around the world.

Neler Yaparız

Design Thinking Workshops

Design Thinking metodolojisini kullanarak gerçekleştirdiğimiz workshop çalışmalarında,

- Problem veya fırsatın Fenomenoloji yaklaşımından faydalanılarak en derin şekilde tanımlanmasını ve hedef kitlenin belirlenmesini,
- Kullanıcı / Müşteri / Çalışan Deneyiminin Business Anthropology araştırma teknikleriyle bütüncül ve en derin şekilde anlaşılmasını,
- Bu araştırmalardan elde edilecek bulgular doğrultusunda Sensemaking yöntemi ile içgörüler (insights) elde edilmesini,
- Elde edilen içgörüler üzerinden Co-Creation yöntemi ile Fikir Geliştirme ve Prototipleme çalışmaları yapılarak, yaratıcı çözüm konseptlerinin geliştirilmesini hedefleriz.

Detaylı Bilgi
Neler Yaparız

Business & Organizational Anthropology Hizmetleri

Çalışmalarda ele alınacak problem ve fırsatları (challenge statement) tanımlarken yalnızca iş gereksinimlerini değil, fenomenolojik insan deneyimi olgularını da dikkate alırız. Bu sayede iş problemleri ve fırsatlarını daha derin bir perspektiften ortaya koyabiliyoruz.

Müşteri ve çalışanların ifade ettiklerinin ötesinde ne yaptıkları, ne düşündükleri ve her şeyden öte ne hissettiklerini belirleyebilmek için antropolojik sorgu, gözlem ve bağlam analizi yöntemlerinden faydalanıyoruz.

Detaylı Bilgi
Neler Yaparız

Sensemaking &
Co-Creation Hizmetleri

En yenilikçi fikirler en derin içgörülerden çıkar. Sensemaking yöntemlerini kullanarak duyusal ve sezgisel sensörlerimizi açıp, araştırma sonuçlarındaki paternleri yakalayıp, önyargılarımızdan bağımsız bir şekilde anlamlandırıp, yenilikçi fikirlere dönüşebilecek seviyede içgörülere dönüştürüyoruz.

Biliyoruz ki kolektif bilinçten daha güçlü bir fikir kaynağı yoktur. Organizasyonların farklı birimlerinden multi-disipliner ekipleri, farklı persona gruplarından müşterileri, mevcut ve potansiyel iş ortaklarını yaratıcı fikir geliştirme aşamasında nörobilim ve sanatsal pratiklerden faydalanarak içgörüler doğrultusunda en yaratıcı fikirleri geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Detaylı Bilgi
Neler Yaparız

Çalışan Deneyimi (EX) Hizmetleri

"Uçtan uca" bir çalışan yolculuğunu incelemek, içgörüler çıkarmak, iyileştirme alanlarını bulmak ve yenilikçi çözümler yaratmak. Belki kolay değil, ama Explori'de yaptığımız tam olarak bu!

Çalışan Yolculuğu Haritası (Employee Journey Map), deneyim iyileştirme aktivitelerinde kullanılan en hızlı, verimli ve temel yöntemlerdendir. Bu haritalar sayesinde aktif ve potansiyel ekip üyelerinin ne "yaptıklarını", "düşündüklerini" ve en önemlisi "hissettiklerini" ortaya çıkararak deneyimlerini iyileştiririz.

Neler Yaparız

Design Sprint Hizmeti

“The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do.” – Sarah Ban Breathnach

Design Thinking Workshop’larında ortaya çıkan çözüm konseptini oluşturan parçaları uluslararası Design Sprint yaklaşımı ve teknikleri ile ele alıp, uçtan uca ve tüm katmanları ile uygulanabilir yol haritaları çıkarıyoruz. Servis ekosistemini oluşturan tüm paydaşların katılımıyla, üzerinden kurum kaynaklarını en optimal şekilde kullanan ve hedef kitleye en iyi deneyimi sunan servislere dönüştürüyoruz.

Detaylı Bilgi
Neler Yaparız

Design Thinking, Sensemaking Semineri

The Institute for the Future, MIT Sloan ve HR Trend Institute gibi kurumlarca iş hayatında başarı için gerekli en önemli yetkinliklerin başında gösterilen Design Thinking metodolojisi ve Sensemaking yöntemini; Agile Dönüşüm, Stratejik Tasarım, Dijital Dönüşüm, Müşteri ve Çalışan Deneyimi Tasarımı projelerinin özellikle içgörü belirleme ve fikir geliştirme aşamalarında nasıl kullanabileceğinizi dünyadan en iyi uygulamalar ve uluslararası tekniklerle öğrenmenize ve projelerinizde uygulamanıza destek oluruz.

Detaylı Bilgi
Eğitim

Design Thinking Eğitimi & Design Thinking Fasilitatör Eğitimi

Design Thinking Eğitimi’nde; katılımcıların, uluslararası Design Thinking metodolojisini ve Business Anthropology, Sensemaking, Co-Creation tekniklerini dünyadaki en iyi örnekler ve Harvard vaka analizi üzerinden yapılacak pratikler ile en derin şekilde öğrenmelerini hedefleriz.

Design Thinking Fasilitatör Eğitimi’nde; kendi kurumlarında Design Thinking çalışmalarını yürüten ve workshop’ları fasilite etmek isteyen kişi ve ekiplerin, dünyadan en iyi uygulamalar, örnekler ve ipuçları ile Design Thinking çalışmalarını nasıl daha farklı, yaratıcı ve etkili yürütebileceklerini öğrenmelerini hedefleriz.

Design Thinking EğitimiDesign Thinking Fasilitatör Eğitimi
blank
blank
blank
EĞİTİM

Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı ve Çalışan Yolculuğu Haritası Eğitimi

Katılımcıların;

  • Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı ile ilgili dünya çapındaki en iyi örnekleri (best practices) öğrenmelerini,
  • İnovatif EX fikirleri geliştirmek için gerekli içgörüler ve moment of truth’ları sunacak en etkili Çalışan Yolculuğu Haritalarını çıkarmayı deneyimlemelerini,
  • İyi bir EX (Çalışan Deneyimi) ve CX (Müşteri Deneyimi) döngüsünün nasıl yaratılabileceğini görmelerini,
  • EX çalışmalarının NPS’e (Net Promoter Score) pozitif etkilerini anlamlandırabilmelerini,
  • Harvard Vaka Analizi üzerinden; EX pratikleri uygulayarak en iyi yetenekleri ekosistemlerine dahil edip, yüksek üretkenlik ve motivasyon döngüsünün nasıl sürdürülebilir kılınacağını deneyimlemelerini hedefleriz.
Detaylı Bilgi
Neler Yaparız

Kitabımız

Amazon.com üzerinde yayınladığımız kitabımızda uluslararası Design Thinking metodolojisi ve tekniklerini kullanarak en iyi çalışan ve müşteri deneyimlerinin nasıl yaratılabileceğini anlatıyoruz

Hakiki realite asla en aşikar olan degildir.

Antropoloji Prensibi
ex-design-thinking-eğitimi
Etkinlikler

Sensemaking Etkinlikleri

Sensemaking etkinliklerinde antropoloji, fenomenoloji, nörobilim, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok farklı disiplinden uzmanlarla düzenli olarak bir araya gelerek yeni perspektifler edinip ilham alırız. Ardından bu perspektifleri kendi alanımızda nasıl uygulayabileceğimizi tartışırız.

Etkinlik Detayları

Fikir alışverişi yapmak ister misin?